ثبت شرکت در ترکیه

ثبت شرکت در ترکیه

در این ثبت شما یک شرکت بازرگانی ثبت می نمائید که با آن مجاز به هر نوع فعالیت قانونی در کشور ترکیه می شوید. افتتاح حساب بانکی هم از دیگر امکانات ثبت شرکت در ترکیه می باشد. با یک اقامت هم نگران نباشید. چرا که به واسطه ی ثبت و استخدام دو نفر کارمند و بیمه نمودن آنها می توانید از مزایای اخذ اقامت بهره مند شوید. البته پرداخت صحیح و به موقع مالیات را نادیده نگیرید.

ثبت شرکت در ترکیه در مناطق آزاد تجاری شامل:  شرکت های صنعتی می شود که شما در آن شهرک ها می توانید زمین به قیمت مناسب خریداری کنید و تسهیلات خیلی مناسبی از دولت جهت ساخت سوله دریافت کنید. و برای استخدام کارمند و کارگر تسهیلات ویژه دریافت نمائید خصوصاً برای مقوله بیمه و از معافیت های مالیاتی برخوردار شوید. ولی لازم به ذکر است. که این روش تنها برای امور تولیدی و صادراتی می باشد که شما باید یک کالا تولید نمائید. و برای صادرات به اسم کشور ترکیه از دولت تسهیلات دریافت می نمائید.

خدمات ما بری ثبت شرکت در ترکیه

شامل انجام کلیه ی مراحل ثبت شرکت در ترکیه - اجاره ی دفتر کار- اخذ کارت بازرگانی- اخذ اقامت- اخذ شماره ی مالیاتی- اخذ روزنامه رسمی- افتتاح حساب بانکی- ترانسفر و تور لیدری- استخدام کارمند و سایر خدمات در خواستی شما می باشد.

مراحل و مدارک در خواستی ثبت شرکت در ترکیه را پیچیده نکنیم. و تنها با اخذ اسکن پاسپورت مراحل مقدماتی کار ثبت شرکت در ترکیه را آغاز می نمائیم.

مراحل ثبت شرکت در ترکیه

1- تنظيم اساسنامه شرکت، 2- تنظيم فرم مخصوص ثبت شرکت در ترکیه، 3- تنظيم فرم اتاق بازرگاني، 4- تنظيم فرم تعهد آدرس ( اتاق بازرگاني)، 5- ثبت رسمي امضاء مديرعامل، 6- تاييد رسمي اساسنامه در محضر، 7- ترجمه گذرنامه هاي کليه شرکاء و تاييد آنها در ارگانهاي ذيربط محل، 8- دريافت کارت بازرگاني، 9- چاپ رسمي شرکت در روزنامه، 10- تنظيم اجاره نامه محل استقرار شرکت، 11- اخذ شماره مالياتي سهامداران شرکت، 12- اخذ شماره مالياتي شرکت، 13- تاييد آدرس محل کار توسط مامور اداره ماليات، 14- تصديق دفاتر حسابداري، 15- گشايش حساب بانکي شرکت

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت در ترکیه

1- اصل ، کپي و ترجمه گذرنامه تمامي سهامداران شرکت و تاييد آن توسط مراجع ذيربط
2- دو قطعه عکس 4*3 از کليه سهامداران شرکت
3- وکالتنامه رسمي و ترجمه تاييد شده آن توسط سفارت ترکيه در تهران در صورت عدم حضور صاحب شرکت در ترکيه
4- آدرس و مشخصات و تلفن ايران
5- آدرس و مشخصات و تلفن ترکيه
6- مشخص نمودن عنوان شرکت
7- مشخص کردن سهامدارن و ميزان سهام آنها
8- مشخص کردن مدير عامل
9- مشخص کردن زمينه يا زمينه هاي فعاليت شرکت