اقامت انگلستان از طریق سرمایه گذاری

اقامت انگلستان از طریق سرمایه گذاری

برای سرمایه گذاران خارجی در کشور انگلستان با امکان تاسیس شعبه شرکتهای خارجی و شرکت تجاری با سرمایه گذاری 200.000 پوند و سرمایه گذاری 1.000.000 پوند

1 - با تاسیس شعبه شرکتهای خارجی در لندن .
2 - با سرمایه گذاری 200.000 پوند.
3- با سرمایه گذاری 1.000.000 پوند.

اقامت در کشور انگلستان

مدیر تام اختیار نمایندگی شرکت خارجی توانند از طریق وکیل انگلیسی بر اساس قانون اداره مهاجرت انگلستان درخواست برای اقامت بدهند .

برای سرمایه گذاری 200.000 پوند باید یک طرح تجاری ارائه داده شود که نشان دهد با شرکت تجاری می تواند پیشرفت مثبت داشته باشد.

برای سرمایه گذاری 1.000.000 پوند باید مقدار750.000.00 سهام از بورس لندن واز سهام شرکت های دولتی خریداری کند ومانده 250.000.00 به دلخواه سرمایه گذاری کنند.

همه کارهای اقامت انگلستان در کشور انگلستان توسط وکیل انگلیسی به پایان خواهد رسید.

برنامۀ مهاجرت از طریق سرمایه گذاری انگلستان، جهت جذب سرمایه گذاران برگزیده وخانواده شان، در سال ۱۹۹۴ توسط دولت این کشور طراحی شده است. متقاضیان میتوانند با سرمایه گذاری قابل توجهی شامل شرایط این برنامه بشوند.

این برنامه (Tier 1) به سرمایه گذاران اجازه ورود به انگلستان را، برای مدتی که بستگی به سطح سرمایه گذاری دارد، می دهد.
پس از زمان مقررقانونی، متقاضی می تواند ویزای خود را تجدید یا درخواست اقامت دایم کند.

برنامۀ مهاجرت از طریق سرمایه گذاری انگلستان را ما با همکاری نزدیک نهادهای مالی مجاز دولت بریتانیا، ارائه می کنیم.

از آوریل ۲۰۱۱، آژانس مرزی بریتانیا، گزینه های متفاوت سرمایه گذاری با سه سطح مختلف سرمایه گذاری اعلام کرده است.
فرق این برنامه با سطوح مختلف سرمایه گذاری وبرنامه ای که سابقأ در دسترس بود، به این منظور است که متقاضیان با دارایی بالا بتوانند هرچه سریع تراقامت دائم خود را بدست آورند.
برای استفاده از برنامۀ مهاجرت از طریق سرمایه گذاری انگستان، شما باید یکی ازگزینه های مالی سرمایه گذاری زیر را دارا باشید:

دارایی خالص شخصی             سرمایه گذاری
۲،۰۰۰،۰۰۰ £ پوند                  ۱،۰۰۰،۰۰۰ £ پوند
۱۰،۰۰۰،۰۰۰ £ پوند                 ۵،۰۰۰،۰۰۰ £ پوند
۲۰،۰۰۰،۰۰۰ £ پوند                ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ £ پوند
معیارهای دیگرعبارتند از :

• به جز کسانی که کار تجاری خود را راه انداخته اند، متقاضیان باید بدون اشتغال به هرنوع کاری، قادر به پرداخت هرگونه خرجهای مربوط به زندگی و مسکن خود و خانوادشان باشند.

• اقامت فیزیکی و زندگی در انگلستان اجباری است. متقاضی باید ۷۵٪ وقت خود را، که معادل ۹ ماه در سال می باشد، در این کشور بسر ببرد.


مزایای اقامت انگلستان:

• انگلستان یکی از بهترین استاندارد های زندگی را در میان کشورهای جی ۸ دارد
• جامعه ایست متنوع و چند فرهنگی، حاوی همۀ اقوام فرهنگی و دینی مختلف
• استاندارد بالا ازنظر آموزش و پرورش، با شبکۀ وسیعی از مدارس دولتی و خصوصی که بیش از ۱۵۰ دانشگاه و مؤسسۀ آموزش عالی را نیز در بر دارد
• یکی از بهترین سیستم های بهداشتی و درمانی جامع دنیا
• عضو اعضم اتّحادیه اروپا، انگلستان راهی است آسان، برای دسترسی به تمام این قارّه . لندن بی نظیر در قلب آن، یکی از مراکز اقتصادی مهّم دنیا می باشد
• نظام مالیاتی بسیار مناسب، خصوصأ برای سرمایه گذاران متمول خارجی مقیم انگلستان
• پاسپورت انگلستان یکی از با ارزش ترین پاسپورت ها برای سفر به چهار گوشۀ دنیا می باشد

۱. سرمایه گذاری کامل

متقاضی باید ۷۵٪ مقدار سرمایۀ مشخص برای برنامۀ مهاجرت مورد نظر خود را، در انگلستان، از طریق اوراق قرضۀ دولتی، خرید سهام یا وام های شرکت های فعال تجاری ثبت شده در این کشور، سرمایه گذاری کند.

۲۵٪ باقی ماندۀ مقدار سرمایۀ مشخص شده را باید از طریق خرید ملک و املاک یا به طور سپردۀ ثابت درموسسات مالی مجاز انگلستان حفظ و نگهداری شود.

۲. تأمین مالی سرمایه گذاری

این گزینۀ سرمایه گذاری، مورد نظر متقاضیانی است که مایل به حفظ دارایی های خود و رشد آن در فعالیّت های تجاری دیگر هستند. مبلغ سرمایه گذاری الزامی خود را را میتوانید بصورت وام، ازطریق شرکت ما که مؤسسۀ مشاورۀ مالی مجاز دولت بریتانیا است تهیّه کنید.

متقاضیان که مایل به انتخاب این گزینۀ سرمایه گذاری هستند، باید ۱۰۰٪ سرمایه گذاری خود را، از طریق اوراق قرضۀ دولتی در انگلستان بکنند.

با توجه به لیست زیر هرچه مقدار سرمایه گذاری، با در نظر گرفتن دارایی های خالص، بیشتر باشد، دریافت اجازۀ اقامت دائم خود (indefinite leave to remain )ILR، سریع تر انجام می شود.

دارایی خالص شخصی: ۰۰۰،۰۰۰، ۲ £ پوند   سرمایه گذاری کامل: ۰۰۰،۰۰۰، ۱ £ پوند

مدت اقامت فیزیکی برای اجازۀ اقامت دائم : ۵ سال

دارایی خالص شخصی: ۰۰۰،۰۰۰، ۱۰ £ پوند   سرمایه گذاری کامل: ۰۰۰،۰۰۰، ۱ £ پوند

ممدت اقامت فیزیکی برای اجازۀ اقامت دائم : ۳ سال

دارایی خالص شخصی: ۰۰۰،۰۰۰، ۲۰ £ پوند   سرمایه گذاری کامل: ۰۰۰،۰۰۰، ۱۰ £ پوند

مدت اقامت فیزیکی برای اجازۀ اقامت دائم : ۲ سال

مبلغ پیش پرداخت برای استفاده از تأمین مالی سرمایه گذاری، هنگام دریافت کامل پرونده درخواست متقاضی، نسبت به نرخ بهره روز تأیین میشود.